חסכון בעלויות הדפסה וצילום

הבעייה – חוסר ידע במשרדים על אופן החסכון.

אחד מהאפשרויות לחסכון ויעול משאבים במשרד, למניעת פגיעה באיכות הסביבה, הוא

החסכון בעלויות הדפסה ובעלויות נייר.

לא לכולם יש את המידע והידע כיצד לקבל החלטות בדבר החסכון.

הבדיקות שנערכו מאששות את העובדה כי כמויות ההדפסה והצילום במשרדים, עוברת

באופן ניכר את הצרכים האמיתיים של משרדים / ארגונים גדולים.

חברתנו נותנת יעוץ לכל לקוח של מכלול פתרונות מקיף לארגון כיצד לחסוך בנייר, בטונר

להדפסה, חסכון בחשמל ועוד.

עם נסיון רב שנים בתחום, נוכל להדגים ולתת לכל לקוח סל פתרונות לניהול תהליכי

ההדפסה והצילום במשרד ובך להביא לחסכון משמעותי בעלויות.